ENGLISH

MANIFESTO
They call it Detention Centre for the Securing of Foreigners. But a different word captures its essense. Seventy years on, we’re having concentration camps built again! There are currently four such places in the Czech Republic, in which the detainees are treated worse than prisoners, and the statements issued thus far the by the Ministry of the Interior make it clear that this figure is not final.

[read more=”Read more” less=”Read less”]   ‪ ‬

It is the opening of the last of these pooling camps in an old prison in Drahonice, the only goal of which seems to be to trample the dignity of those interned and scare off those who might still dare cross our border, which led us to conceive this activistic and artistic intervention. We refuse to come to terms with the growing walls and barbed wire, or the suffering of the innocent people hiding behind it. For a start, we brought back a shameful mesh trophy from Drahonice, which we transformed into an artistic artefact. The funds gained through its sale will be donated to those encountering this state’s xenophobic migration policy first hand.
Fewer fences, more heart!

IDEA
De- fence is a loose collective of autonoms, activists and artists who got together only for this particular action. We are not tied to any official institutions, NGOs and so on. It is a political direct action which evolved in this art project. Final massive artefact goes to auction. Stratingpriceis10000,– EUR
All the earned money will be donated to grassroots refugee aid activities. The entire process will be transparent and published on our website. Contact us on  de-fence@riseup.net if you need more information or if you would like to buy De-fence object.

[/read]

ČESKY

MANIFEST
Říkají tomu Zařízení pro zajištění cizinců. Jejich podstatu ale věrně vystihuje jiné slovo. Po sedmdesáti letech nám tu znovu staví koncentráky! V Česku se v současné době nacházejí čtyři taková místa, v nichž se k zadržovaným lidem chovají ještě hůře než k vězňům.

[read more=”Číst celé” less=”Read less”]

Dosavadní vyjádření Ministerstva vnitra přitom nenechávají na pochybách, že se nejedná o počet konečný. Pravě otevření zatím posledního sběrného tábora v bývalé drahonické věznici, jehož jediným smyslem je – zdá se – pošlapat důstojnost internovaných a zastrašit ty, kteří by se snad ještě odvážili překročit naše hranice, nás přimělo k této aktivisticko-umělecké intervenci. Nehodláme se jen tak smířit s rostoucími zdmi, žiletkovými dráty ani s utrpením nevinných lidí, jež za ně schovávají. Z Drahonic jsme si pro začátek odnesli ostudnou trofej z pletiva a přetvořili ji do podoby uměleckého artefaktu. Prostředky, které jeho prodejem získáme, věnujeme těm, kteří se s xenofobní imigrační politikou tohoto státu setkávají na vlastní kůži. Méně plotů, více srdce!

IDEA
De-fence je volné seskupení autonomů, aktivistů a umělců, kteří se dali dohromady pro tuto konkrétní solidární akci. Nejsme vázáni na žádné oficiální instituce, nevládní organizace atp. Přímou akci jsme se rozhodli přetavit v umělecké dílo. Vzniklý masivní
artefakt tímto začínáme dražit. Vyvolávací cena je 10 000,– EUR. Vydělané peníze budou v celé šíři věnovány na pro-uprchlické aktivity zdola. Celý proces bude transparentně zveřejňován na našem webu. Média i zájemce o koupi prosíme o kontaktování na mailu de-fence@riseup.net

[/read]